1993-2000
Bij de leden bestond de behoefte aan een uniform document waarmee nieuw materieel kon worden geïnspecteerd wanneer het van de leverancier in ontvangst werd genomen.
Begin van dit millenium werden voor diverse soorten voertuigen standaard inspectielijsten opgesteld. 
 
Deze formulieren werden bij een bestelling aan de leverancier ter beschikking gesteld zodat helder was welke punten tenminste gecontroleerd zouden worden.
 
trta 35b