2000-2002
Voor getrokken materieel bestonden er eind jaren 80 nog nauwelijks Europees dekkende service organisaties. Het vinden van een werkplaats in een meer of minder ver buitenland voor het oplossen van een pechgeval was in die tijd zonder internet niet eenvoudig.
TRTA besloot de bij de leden aanwezige kennis te bundelen en stelde per land een lijst op van servicewerkplaatsen waar leden goede ervaringen mee hadden opgedaan.
 
Deze lijst werd regelmatig geüpdate en werd uiteindelijk geleidelijk overbodig toen internet en professionele pechservice organisaties verder op de markt kwamen.
 
trta 30b