1990-1995
Het bleek lastig voor gespecialiseerde trailerwerkplaatsen om goed geschoold personeel aan te trekken.

2005-2007
Begin jaren 90 bestond er een chronisch gebrek aan keurmeesters voor getrokken materieel. 

1995-2004
Er werd vastgesteld dat trailerbouwers in het algemeen erg magere garantievoorwaarden hanteerden die veelal bestonden uit een samenraapsel van deelvoorwaarden van de leveranciers van componenten van het materieel.

2000-2002
Voor getrokken materieel bestonden er eind jaren 80 nog nauwelijks Europees dekkende service organisaties. Het vinden van een werkplaats in een meer of minder ver buitenland voor het oplossen van een pechgeval was in die tijd zonder internet niet eenvoudig.

1994, 1998-2000
Traileronderhoud vond op veel verschillende, meer en minder professionele manieren plaats. Voor TRTA-leden (zowel met als zonder eigen werkplaats) was het lastig grip te krijgen op de kwaliteit en benodigde werkuren per handeling.

1993-2000
Bij de leden bestond de behoefte aan een uniform document waarmee nieuw materieel kon worden geïnspecteerd wanneer het van de leverancier in ontvangst werd genomen.