1982
De oorsprong van TRTA ligt in de invoering van APK voor zwaar getrokken materieel, begin jaren 80. Daarin was een onrealistische norm voor de vlakheid van koppelschotelplaten opgenomen, die ertoe zou leiden dat een groot gedeelte van het bestaande voertuigpark zou worden afgekeurd met zeer uitgebreide en dure reparaties tot gevolg.
Een aantal grote vlooteigenaren stak daarop de koppen bij elkaar en richtten TRTA op met als primair oogmerk een meer realistische norm te ontwikkelen.
 
Door goede samenwerking met de overheid werd de norm herschreven en beter uitvoerbaar gemaakt. Deze norm geldt heden ten dage nog steeds en is in Europa, ondanks de TRTA-aanpassing, nog steeds het meest streng.
 
trta 22b