2003-2009
Door verschillende partijen werd, na ernstige ongevallen op onverlichte wegen in de buitengebieden, gepleit voor invoering van contourmarkeringen.

2004-2006
Een nog altijd veel voorkomend probleem wanneer een truck en trailer wel dezelfde gebruiker, maar niet dezelfde eigenaar hebben: een bekeuring bestemd voor de chauffeur, welke wordt geregistreerd op het kenteken van de trailer.

2000-2005
Van registratie en BO registratie naar kenteken: Begin jaren 90 dienden alle zware (>3.500kg) aanhangers en opleggers een eigen kenteken te krijgen. Tot op dat moment werd het kenteken van het trekkende voertuig gebruikt.

2003-2005
Door bepaalde regelgeving liep de -normalerwijze gelijke- ADR keuring niet gelijk met de APK keuringsdatum.

2017 - 2018
Gezien de schaalgrootte van het wagenpark van alle TRTA leden, wil TRTA graag betrokken zijn bij eventuele wijzigingen in APK normen voor APK keuringen. Er zijn verschillende wijzigingen in samenspraak met, of op advies van de TRTA doorgevoerd.

2004-2007
Ondanks dat TRTA zich in de jaren 90 met name op trailers richtte, werden problemen met de digitale tachograaf toch ook onderzocht. 

1994-1997
Midden jaren 90 begonnen enkele fabrikanten gekleurde luchtleidingen te gebruiken met als oogmerk het productieproces te versnellen en ook montagefouten te vermijden. Dit gebeurde echter op individuele basis zonder kleurstandaardisatie.

1995-2004
Voor de leden van TRTA is het vergroten van de veiligheid van haar equipment een belangrijk doel. Midden jaren 90 kwamen de eerste, nog heel beperkte, ABS-systemen voor getrokken materieel op de markt.

1982
De oorsprong van TRTA ligt in de invoering van APK voor zwaar getrokken materieel, begin jaren 80. Daarin was een onrealistische norm voor de vlakheid van koppelschotelplaten opgenomen, die ertoe zou leiden dat een groot gedeelte van het bestaande voertuigpark zou worden afgekeurd met zeer uitgebreide en dure reparaties tot gevolg.

2005
Voor het vastzetten van opleggers op ferry-schepen bestaat een ISO-norm. Het bleek dat met name Duitse trailerbouwers weinig ervaring hadden met de wijze waarop onbegeleide trailers op ferry-schepen worden behandeld, zeker wanneer die trailers luchtvering hadden.