2006-2007
Er werd door een aantal organisaties gepleit voor het verlagen van de hoogte van de onderkant van de stootbalk tot het wegdek (meest ideale situatie is 20 cm).

1992-1994
Truckfabrikanten schakelden begin jaren 90 geleidelijk over op EBS remsystemen, later gevolgd door de trailerfabrikanten. EBS biedt veel voordelen ten opzichte van de puur pneumatische sytemen zoals: kortere reactietijd, nauwkeurigere en uitgebreidere instelmogelijkheden, lager gewicht, hogere betrouwbaarheid en eenvoudigere montage.

1987-2000
Remmen zijn een van de belangrijkste factoren voor de veiligheid van een voertuig, maar vormen ook een belangrijke kostenfactor voor de eigenaar. Sinds jaar en dag werden voor zware voertuigen trommelremmen gebruikt.

2018-2019
Er werd een wijziging in de eisen voor de stootbalk ingevoerd. TRTA was betrokken in de beslisvoering.

2006-2007
Slecht vastgezette ladingen zorgen nog dagelijks voor verkeersveiligheidsproblemen en onnodige kosten. TRTA legde begin van het millenium de focus op dit onderwerp. 

2016-2018
Commissie BOVENBOUW heeft de ambitie om ontwikkelingen, normen en wijzigingen met betrekking tot ladingzekering in EU te coördineren en de leden van TRTA hierover te informeren.

1993-1995, 2006-2007
Door gewijzigde regelgeving ten aanzien van koelmiddel, mag er alleen arbeid worden verricht aan het koelsysteem door erkende STEK werkplaatsen. Ook mogen alleen deze werkplaatsen koelmiddel bijvullen.

2004-2006
TRTA heeft als strategisch doel om gezamenlijk nog meer kennis op te doen ten aanzien van koeltransportmaterieel. Aandachtspunten daarbij zijn kennis van koeltransport in het algemeen, en koel- en isolatietechnische achtergrondkennis. Een van de concrete vraagstukken die naar aanleiding van deze doelstelling is onderzocht, is het verschil in warmteverlies uit een beladen en een onbeladen koeloplegger.