2018 - heden
Trailers dienen gekeurd te worden in het land van registratie om te voldoen aan de wettelijke verplichte jaarlijkse keuring. Het is bijna ondoenlijk om de logistiek zodanig in te richten dat een trailer op het juiste tijdstip terug is in het land van registratie voor de keuring.
Trailers moeten meestal speciaal daarvoor naar het land van registratie teruggehaald worden en dit gebeurt veelal zonder lading (vracht). Dit veroorzaakt veel onnodige kilometers en een onnodige toename in CO2 uitstoot, congestie en kosten. De doelstelling van dit TRTA project is dan ook het reduceren van CO2 uitstoot, congestie en kosten én te blijven voldoen aan de wettelijke APK-verplichting. 
 
Er wordt op dit moment binnen de commissie ALGEMEEN een “position paper” afgerond, inclusief feiten en berekeningen. Dit paper zal na afronding continu onder de aandacht worden gebracht van overheden en industriegroepen en gerelateerde verenigingen. Het verdere verloop van het indienen van dit position paper en het proces, zal binnenkort nader worden omschreven.
trta 43b