2018 - heden
De ontwikkeling in de transportbranche met betrekking tot CO2 reductie loopt niet in lijn met het klimaatakkoord (30% reductie CO2 in 2030). Verschillende technieken zoals waterstof en electrificatie zullen pas na de betreffende deadline groot uitgerold kunnen worden. Tot die tijd zijn er weinig technologische (grote) stappen te maken. Maar TRTA ziet wel mogelijkheden om op korte termijn grote besparingen te bereiken door inzet van de DUO trailer, een LZV combinatie met twee trailers.
TRTA werkt op dit moment aan het concept van de DUO Trailer: Door de inzet van een DUO Trailer, 2 trailers in een span, kan er een CO2 besparing worden gerealiseerd van 20 tot 40%.
 
Momenteel is de risico analyse in samenwerking met TNO en HAN ingediend bij de RDW. Na goedkeuring kan er getest worden in Lelystad op het circuit van de RDW. Daarna volgen er een 4-tal testen met routes op de Nederlandse autowegen. Dit zal in de loop van 2021 gaan plaatsvinden.
 
trta 37b