Tot 17-7-2020 dreigden fleetowners van vrachtwagencombinaties die in Duitsland bij een ongeval betrokken raakten in de problemen te komen doordat hun trailer conform Nederlandse wetgeving niet was verzekerd en zij voor 50% van de schade aangesproken konden worden. In Nederland behoort het getrokken voertuig tot het trekkende voertuig en hoeft het derhalve niet apart verzekerd te worden.
Inmiddels zijn de Duitse regels grotendeels gewijzigd, waardoor Nederlandse fleetowners op het eerste gezicht weer opgelucht adem kunnen halen.  Dat wil zeggen dat ook in Duitsland in principe de aanhangwagen of trailer bij het trekkende voertuig hoort. Bij een onverhoopt ongeval zal de verzekeraar van het trekkende voertuig 100% van de toegebrachte schade moeten vergoeden.

In principe, want er zijn natuurlijk nog wel wat haken en ogen. Die liet de TRTA zich onlangs uitleggen door Jelle Smits, die manager is bij het Nederlands Bureau Motorrijtuigenverzekeraars en die vanuit die functie ook in Brussel meedenkt over Europese wetgeving inzake de groene kaart. “Deze kwestie heeft voor juristen nog allerlei aantrekkelijke haken en ogen en mijn doel is dat betrokkenen zoals fleetowners in grote lijnen weten wat ze te wachten kan staan.” Smits geeft het voorbeeld van een aanhangwagen die niet veilig langs de weg geparkeerd staat. Toch klapt er een auto op, met schade en een gewonde bestuurder als gevolg. “De regels bepalen dan dat de chauffeur van het trekkende voertuig die de aanhanger daar achter heeft gelaten, in principe ook aansprakelijk is. Dat klinkt misschien vreemd, maar de rode draad in dit verhaal is slachtofferbescherming”, legt Smits uit.

De basis

Bij de nieuwe Duitse regels is het volgens Smits zo dat in de basis de situatie dezelfde is als die in Nederland. “Dus het trekkende voertuig is bij schade in principe voor 100% aansprakelijk”. De eigenaar van de aanhanger of oplegger kan ook rechtstreeks door een slachtoffer aangesproken worden. Die zal dan de schade aan het slachtoffer moeten betalen en vervolgens voor 100% verhaal moeten gaan uitoefenen op de verzekeraar van het trekkende voertuig. 

Echter er zijn enkele uitzonderingen, die de moeite waard zijn om bekend mee te zijn. Dit doet zich met name voor wanneer de eigenaren van het trekkende en het getrokken voertuig verschillend zijn. In dat opzicht was Smits in het juiste gezelschap, omdat tal van TRTA-leden een trailervloot beheren en het trekkende vervoer daarvan inkopen. “In het geval, dat wordt aangetoond, dat het ongeval direct te wijten is aan bijvoorbeeld een gebrek van de aanhanger of oplegger, zal de eigenaar van die aanhanger of oplegger de schade aan het slachtoffer moeten vergoeden en zal verhaal op de verzekeraar van het trekker zeker niet slagen.  Denk aan banden, remmen, lagers, de algehele staat.

Toch meeverzekeren?

Smits wees erop, dat wanneer je het als trailerbeheerder echt goed wil doen, het het beste zou zijn om toch voor een aansprakelijkheidsverzekering te kiezen, inclusief een groene kaart. “Vaak hebben trailers andere bedrijven of bedrijfjes die ermee rond rijden, vaak ook in andere landen. Niet overal gelden de regels die hier of in Duitsland gelden. Een aanhangwagen is de facto een motorrijtuig, ook al heeft hij zelf geen motor. We zien ook dat tal van fleetowners vrijwillig over gaan tot het verzekeren van getrokken materieel.” Volgens Smits is er in Brussel ook beweging in het motorrijtuigdossier. “Er ligt een voorstel van de Europese Commissie met als gevolg dat duidelijker wordt omschreven dat een aanhangwagen of trailer, de facto een motorrijtuig is. Dat zal wanneer die definitie geaccepteerd wordt, dan ook als zodanig in Nederland verzekerd moeten worden.”

Bron: TrailerTotaal.nl