Europese wetgeving (verordening 2019/1892) staat truckfabrikanten sinds enige tijd toe om langere cabines te vervaardigen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden op het gebied van verkeersveiligheid en aerodynamica wordt voldaan, mag de extra cabinelengte buiten de maximale voertuigafmetingen steken.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft eerder dit jaar, na vragen vanuit RAI Vereniging, aangegeven dat de RDW bezig is met het uitvoeren van een impactanalyse. Dit om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn van de extra cabinelengte op de huidige wetgeving.
Uitvoeringstoets
Deze week heeft het ministerie aangegeven dat zij, op basis van de impactanalyse, druk bezig zijn met de uitvoeringstoets en de wijzigingen van de Regeling Voertuigen om deze extra cabinelengte te formaliseren. Het ministerie verwacht dat de Regeling Voertuigen na de zomer is aangepast en dat de extra cabinelengte daarmee is toegestaan. Een exacte datum kan nu nog niet gegeven worden.
LZV
Voertuigen met de langere, aerodynamische cabine zullen ook gebruikt gaan worden binnen LZV-combinaties. De LZV is niet opgenomen in de Regeling Voertuigen, maar is in de Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV geregeld. Het ministerie heeft nog niet bevestigd in hoeverre langere cabines ook bij LZV’s worden toegestaan zonder dat dit ten koste gaat van de huidige maximale laadvloerlengte.
Buitenland
Binnen RAI Vereniging is de sectie RAI CarrosserieNL aan het inventariseren hoe andere lidstaten deze Europese wetgeving in hun nationale wetgeving hebben verwerkt.
Bron: RAI Vereniging