2004-2007
Ondanks dat TRTA zich in de jaren 90 met name op trailers richtte, werden problemen met de digitale tachograaf toch ook onderzocht. 
De problemen die zich voordeden waren gelijk aan de problemen bij de ADR / VLG keuringen.
 
TRTA kwam destijds niet tot een oplossing van de problemen. Wellicht wordt dit onderwerp weer opgepakt bij verdere ontwikkelingen.
 
trta 16b