2020 - heden
Binnen de operatie van wegtransport is de ontwikkeling van het gebruik van alternatieve brandstoffen anders dan diesel, op dit moment sterk in opkomst.