2017 - heden
De Europese Commissie heeft ambitieuze emissiedoelstellingen vastgesteld voor de transportsector, weerspiegelend het feit dat het momenteel bijdraagt aan 25% van de totale CO2-emissie uitstoot. 

2018 - heden
Trailers dienen gekeurd te worden in het land van registratie om te voldoen aan de wettelijke verplichte jaarlijkse keuring. Het is bijna ondoenlijk om de logistiek zodanig in te richten dat een trailer op het juiste tijdstip terug is in het land van registratie voor de keuring.

2019 - heden
TRTA heeft de ambitie om innovaties en hoge automatisering van goederenvervoer door de gehele keten te coördineren en te versnellen.