2019 - heden
Het project Vecto heeft als doelstelling het verkrijgen van een uniform, helder en faire norm omtrent voertuigsamenstelling en specificatie om CO2 in Europa te verlagen.

2018 - heden
De ontwikkeling in de transportbranche met betrekking tot CO2 reductie loopt niet in lijn met het klimaatakkoord (30% reductie CO2 in 2030). Verschillende technieken zoals waterstof en electrificatie zullen pas na de betreffende deadline groot uitgerold kunnen worden. Tot die tijd zijn er weinig technologische (grote) stappen te maken. Maar TRTA ziet wel mogelijkheden om op korte termijn grote besparingen te bereiken door inzet van de DUO trailer, een LZV combinatie met twee trailers.