Alle vrachtwagens met een totaalgewicht van meer dan 12 ton die vanaf 26 oktober 2020 'Groot-Londen’ binnenkomen of daar actief zijn, moeten in het bezit zijn van een veiligheidsvergunning. Vanaf 1 maart 2021 zal hier op gehandhaafd worden.

Op deze pagina vindt u het evaluatierapport van de proef met het Bandenmeetsysteem voor Vrachtauto’s op de A16. De proef is uitgevoerd door Rijkswaterstaat in samenwerking met de Verkeersonderneming. De evaluatie is uitgevoerd door het bureau Arcadis. De proef is uitgevoerd onder de vlag van de programma’s Beter Benutten Vervolg (regio Rotterdam) en File-aanpak 2018-2021. Daarnaast is het project opgenomen in het EU-programma Ursa Major Neo. Diverse TRTA leden hebben deelgenomen aan deze uitvoerige test.

In memoriam - Gerard Hoogendoorn

Op 1 januari 2021 wordt de Franse wegcode gewijzigd en wordt het verplicht in Frankrijk om de dode hoeken op voertuigen te markeren met stickers. De verplichting zou gelden voor alles boven de 3,5 ton en ook voor buitenlandse voertuigen.
De Belgische Febetra, vergelijkbaar met de Nederlandse TLN, betreurt het dat de Franse autoriteiten een eigen koers varen op dit gebied en buitenlandse voertuigen verplichten deze voorzieningen aan te brengen. Febetra heeft om die reden de IRU inmiddels gevraagd om de eenzijdige maatregel te laten annuleren of uit te stellen totdat er Europese wetgeving over is. TLN beraadt zich nog op stappen. Hieronder vindt u een overzicht van de informatie waarover wij op dit ogenblik beschikken.

Winter is coming! Bekijk de wet- en regelgeving over winterbanden en sneeuwkettingen voor bedrijfswagens > 3.500 kg via de interactieve kaart per land.

Tot 17-7-2020 dreigden fleetowners van vrachtwagencombinaties die in Duitsland bij een ongeval betrokken raakten in de problemen te komen doordat hun trailer conform Nederlandse wetgeving niet was verzekerd en zij voor 50% van de schade aangesproken konden worden. In Nederland behoort het getrokken voertuig tot het trekkende voertuig en hoeft het derhalve niet apart verzekerd te worden.

TRTA is opgericht in 1982. In ons bijna 40 jarig bestaan, hebben onze leden talloze industriële bedrijfsbezoeken uitgevoerd en overleggen gepleegd om ons aan onze missie, visie en strategie te kunnen conformeren. Het zien van en horen over nieuwe producten en innovaties, bezoeken van seminars over wetten- en regelgeving en overzeese ontwikkelingen aanschouwen, hebben ons inzichten gegeven die we vanuit een kantoor, achter een computer, nooit hadden kunnen opdoen. Bekijk hier bij welke derde partijen TRTA zich allemaal heeft begeven...een reis langs bijna 40 jaar TRTA-bezoeken!

TRTA heeft naast een geheel vernieuwde website, ook een nieuw Facebook en LinkedIn kanaal. Hier zal ledennieuws, maar ook korte project updates en andere transport en logistieke informatie regelmatig worden gedeeld. Met een input van het ledenbestand met meer dan 50K trucks en trailers en meer dan 42K containers, zal er genoeg te melden zijn... volg ons daarom op de voet!

TRTA heeft een geheel vernieuwde website. Niet alleen wordt er zeer transparant en eenduidig gecommuniceerd over de projecten die er lopen - en afgerond zijn - binnen TRTA, ook worden commissiestructuren behandeld en kan er meer informatie over de verschillende leden worden verkregen.