2006-2007
Slecht vastgezette ladingen zorgen nog dagelijks voor verkeersveiligheidsproblemen en onnodige kosten. TRTA legde begin van het millenium de focus op dit onderwerp. 

2016-2018
Commissie BOVENBOUW heeft de ambitie om ontwikkelingen, normen en wijzigingen met betrekking tot ladingzekering in EU te coördineren en de leden van TRTA hierover te informeren.