1993-1995, 2006-2007
Door gewijzigde regelgeving ten aanzien van koelmiddel, mag er alleen arbeid worden verricht aan het koelsysteem door erkende STEK werkplaatsen. Ook mogen alleen deze werkplaatsen koelmiddel bijvullen.

2004-2006
TRTA heeft als strategisch doel om gezamenlijk nog meer kennis op te doen ten aanzien van koeltransportmaterieel. Aandachtspunten daarbij zijn kennis van koeltransport in het algemeen, en koel- en isolatietechnische achtergrondkennis. Een van de concrete vraagstukken die naar aanleiding van deze doelstelling is onderzocht, is het verschil in warmteverlies uit een beladen en een onbeladen koeloplegger.