1994-1997
Midden jaren 90 begonnen enkele fabrikanten gekleurde luchtleidingen te gebruiken met als oogmerk het productieproces te versnellen en ook montagefouten te vermijden. Dit gebeurde echter op individuele basis zonder kleurstandaardisatie.

1995-2004
Voor de leden van TRTA is het vergroten van de veiligheid van haar equipment een belangrijk doel. Midden jaren 90 kwamen de eerste, nog heel beperkte, ABS-systemen voor getrokken materieel op de markt.

1982
De oorsprong van TRTA ligt in de invoering van APK voor zwaar getrokken materieel, begin jaren 80. Daarin was een onrealistische norm voor de vlakheid van koppelschotelplaten opgenomen, die ertoe zou leiden dat een groot gedeelte van het bestaande voertuigpark zou worden afgekeurd met zeer uitgebreide en dure reparaties tot gevolg.

2005
Voor het vastzetten van opleggers op ferry-schepen bestaat een ISO-norm. Het bleek dat met name Duitse trailerbouwers weinig ervaring hadden met de wijze waarop onbegeleide trailers op ferry-schepen worden behandeld, zeker wanneer die trailers luchtvering hadden.

2006-2007
Er werd door een aantal organisaties gepleit voor het verlagen van de hoogte van de onderkant van de stootbalk tot het wegdek (meest ideale situatie is 20 cm).

1992-1994
Truckfabrikanten schakelden begin jaren 90 geleidelijk over op EBS remsystemen, later gevolgd door de trailerfabrikanten. EBS biedt veel voordelen ten opzichte van de puur pneumatische sytemen zoals: kortere reactietijd, nauwkeurigere en uitgebreidere instelmogelijkheden, lager gewicht, hogere betrouwbaarheid en eenvoudigere montage.

1987-2000
Remmen zijn een van de belangrijkste factoren voor de veiligheid van een voertuig, maar vormen ook een belangrijke kostenfactor voor de eigenaar. Sinds jaar en dag werden voor zware voertuigen trommelremmen gebruikt.

2018-2019
Er werd een wijziging in de eisen voor de stootbalk ingevoerd. TRTA was betrokken in de beslisvoering.