2004-2006
Een nog altijd veel voorkomend probleem wanneer een truck en trailer wel dezelfde gebruiker, maar niet dezelfde eigenaar hebben: een bekeuring bestemd voor de chauffeur, welke wordt geregistreerd op het kenteken van de trailer.
TRTA heeft zich ingezet om te trachten dit (administratieve) probleem te doorbreken. Meerdere leden van TRTA hebben destijds bezwaren ingediend bij Justitie. Tot een hoger beroep is het nooit gekomen, aangezien duidelijk werd dat we dit niet zouden kunnen winnen.
 
We hebben onze leden daarom enkel kunnen adviseren ervoor te zorgen dat de administratie goed op orde is, zodat men de boete in de voorkomende gevallen kan doorbelasten aan de overtreder. Dit onderwerp betreft nog steeds een item wat TRTA graag anders zou zien!
 
trta 9a