2003-2005
Door bepaalde regelgeving liep de -normalerwijze gelijke- ADR keuring niet gelijk met de APK keuringsdatum.
Tijdens de ADR keuring werd normaal ook de benodigde extra keuring voor APK voertuigen gedaan. Echter, de APK keuring mag 2 maanden voor afloop van de termijn van 1 jaar gedaan worden met behoud van keuringsdatum, en krijgt dan dus eigenlijk een geldigheid van maximaal 14 maanden.
 
De ADR keuring geldt echt voor 12 maanden en gaat daardoor uit de pas lopen met de APK datum. Hierover is uitvoerig overleg geweest.
 
trta 17b