2017 - 2018
Gezien de schaalgrootte van het wagenpark van alle TRTA leden, wil TRTA graag betrokken zijn bij eventuele wijzigingen in APK normen voor APK keuringen. Er zijn verschillende wijzigingen in samenspraak met, of op advies van de TRTA doorgevoerd.
TRTA heeft een adviserende rol gehad in de uitkomst van de wijzigingen per 20 mei 2018. Klik hier voor een overzicht van deze wijzigingen. De lagere eisen voor de onvlakheid van de opleggerkoppeling, per 20 mei 2018 van kracht, zijn vanuit TRTA voorgesteld en geaccepteerd. Klik hier voor meer informatie. Het verhogen van de extrapolatiedruk voor aanhangwagens en opleggers is een geïnitieerd voorstel vanuit TRTA geweest en ondersteund door TLN en RAI CarrosserieNL. Bekijk hier de verdere details.
 
TRTA heeft een adviserende rol gehad in de wijziging ten aanzien van het verbod op het verwijderen van het roetfilter en het invoeren van de roetfiltertest. Lees hier meer informatie. Naast al deze aspecten ten aanzien van de APK normen, blijven wij als TRTA betrokken bij het verdere verloop.
 
trta 25b