2016-2018
Commissie BOVENBOUW heeft de ambitie om ontwikkelingen, normen en wijzigingen met betrekking tot ladingzekering in EU te coördineren en de leden van TRTA hierover te informeren.
Om dit uit te kunnen voeren is het van belang dat er een zo uniform mogelijk EU norm-beleid bestaat zodat de gehele transport sector duidelijk en eenvoudig de betreffende normen kan volgen.
 
Momenteel is de werkgroep TC119 inactief ten aanzien van testen van ladingstabiliteit. De eerdere voorgestelde norm is voorlopig afgewezen. Zodra er ontwikkelingen op dit gebied zijn, wordt het onderwerp weer besproken en wordt er hier over gecommuniceerd.
 
trta 2b