2004-2006
TRTA heeft als strategisch doel om gezamenlijk nog meer kennis op te doen ten aanzien van koeltransportmaterieel. Aandachtspunten daarbij zijn kennis van koeltransport in het algemeen, en koel- en isolatietechnische achtergrondkennis. Een van de concrete vraagstukken die naar aanleiding van deze doelstelling is onderzocht, is het verschil in warmteverlies uit een beladen en een onbeladen koeloplegger.
Het doel van dit project was inzicht te krijgen in hoeverre de typische belading invloed heeft op de temperatuursverdeling en het warmteverlies van een koeloplegger. In samenwerking met AFSG, een onafhankelijke kennisinstelling in Nederland, is dit onderzoek uitgevoerd. AFSG heeft uitgebreide ervaring met koelcontainers en opleggers op het vlak van R&D, meting en ATP certificering.
 
Door middel van een test scope, door leden ter beschikking gestelde voertuigen van verschillende trailermerken en een uitgebreid testplan, is er een rapport en een onderzoeksmodel ontwikkeld. Bekijk het resultatenoverzicht hier.
 
trta 12b