2019 - heden
Het project Vecto heeft als doelstelling het verkrijgen van een uniform, helder en faire norm omtrent voertuigsamenstelling en specificatie om CO2 in Europa te verlagen.
Om deze doelstelling mede te kunnen verwezenlijken, volgt TRTA alle ontwikkelingen vanuit Vecto en oefent ze daar waar mogelijk invloed uit op de normen.
 
Dit veelomvattende, lange termijn project kent de volgende fasering: i. Ontwerpverordening eind 2021 -  ii. Herzieningsfase tot circa. 2025 - iii. Implementatie circa. 2027 met vaste doelen - iv. Overeenstemming met eisen vanaf circa 2030. We houden u hier van verder verloop op de hoogte. 
 
trta 31b