Op deze pagina vindt u het evaluatierapport van de proef met het Bandenmeetsysteem voor Vrachtauto’s op de A16. De proef is uitgevoerd door Rijkswaterstaat in samenwerking met de Verkeersonderneming. De evaluatie is uitgevoerd door het bureau Arcadis. De proef is uitgevoerd onder de vlag van de programma’s Beter Benutten Vervolg (regio Rotterdam) en File-aanpak 2018-2021. Daarnaast is het project opgenomen in het EU-programma Ursa Major Neo. Diverse TRTA leden hebben deelgenomen aan deze uitvoerige test.
Snelle leeswijzer:

- In paragraaf 3.6, pagina 25, zijn de conclusies over de kwaliteit van het meetsysteem opgenomen;

- In paragraaf 4.6, pagina 36, zijn de conclusies over de effectiviteit van het meetsysteem opgenomen aan de hand van onderstaande vragen:

1. Heeft het meetsysteem de juiste band en de juiste bandenspanning waargenomen? 2. Zijn de desbetreffende bedrijven hierover vervolgens tijdig en op heldere wijze geïnformeerd? 3. Hebben deze bedrijven vervolgens actie ondernomen en zo ja, hoe snel na melding? 4. Heeft dit vervolgens daadwerkelijk zijn weerslag gehad op het aantal bandenincidenten? 5. En heeft dit tenslotte zijn weerslag gehad op het aantal voertuigverliesuren?

- In paragraaf 5.4, pagina 44, zijn de aanbevelingen opgenomen;

- Een Engelstalige samenvatting van het rapport is te vinden op pagina 5.

Vervolg proef Bandenspanning A16:

Op basis van de eigen ervaringen en gesteund door de uitkomsten van de evaluatie zet de projectgroep zich in om de huidige informatiedienst te continueren, om daarbij het aantal deelnemers substantieel uit te breiden en het informeren in het voertuig mogelijk te maken. Besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Hiervoor is de projectgroep in gesprek met de beleidskern van het Ministerie IenW en zoekt Afdeling Verkenning & Planuitwerking Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid de samenwerking met vergelijkbare initiatieven binnen het programma SmartWayz/ regio Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat.

Lees het uitgebreide rapport hier.