In de nieuwe GSR wordt opnieuw een aantal moderne veiligheidsvoorzieningen voor bepaalde voertuigcategorieën verplicht gesteld. Voor opleggers en aanhangwagens betekent het dat een bandenspanningscontrolesysteem verplicht gaat worden. De inhoudelijke eisen voor een dergelijk systeem zijn inmiddels uitgewerkt.

De ‘oude’ GSR

In de ‘oude’ GSR (Global Safety Regulation; Verordening 2009/661, nu ook wel aangeduid als ‘GSR1’) werden in hoofdzaak twee zaken geregeld: het gaan hanteren van Reglementen i.p.v. Richtlijnen, en de introductie van een aantal nieuwe voorzieningen op bepaalde voertuigcategorieën (zoals AEBS, schakelindicatoren, LDWS, milieu-eisen banden, ESC). Ook een bandenspanningscontrolesysteem voor personenauto’s maakte hier deel van uit. Het begrip bandenspanningscontrolesysteem wordt vaak aangeduid met het Engelse acroniem TPMS: Tyre Pressure Monitoring System.

De ‘nieuwe‘ GSR (GSR2)

De EU werkte al enige tijd aan een zogenoemde ‘herziening’ van de oude GSR; die herziening is in november 2019 gepubliceerd als Verordening 2019/2144. Met de nieuwe GSR wordt opnieuw een groot aantal ‘moderne’ (veelal elektronische) veiligheidsvoorzieningen verplicht gesteld, vooral op motorvoertuigen.

Voorschriften voor aanhangwagens en opleggers in nieuwe GSR

In de ‘oude’ GSR was voor personenauto’s de eis inzake een TPMS (Tyre Pressure Monitoring System, oftewel Banden Spanning Controle Systeem) opgenomen. In de nieuwe GSR wordt dat uitgebreid naar andere categorieën voertuigen, waaronder aanhangwagens en opleggers van de categorieën O3 en O4.

Ingangsdata

De ingangsdata voor de aanwezigheid van TPMS op type-goedgekeurde voertuigen van de EU-categorieën O3 en O4 (zoals genoemd in de nieuwe GSR) zijn:

  • voor nieuwe type-goedkeuringen: 6 juli 2022
  • voor nieuwe registraties: 7 juli 2024

Bij de individuele toelating van voertuigen in Nederland hanteert de RDW bij nieuwe eisen in principe de datum van nieuwe type-goedkeuringen van de EU; dat zou voor TPMS dus 6 juli 2022 betekenen. Die datum zou dan moeten komen te staan in de ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’, versie 1 juli 2022. Zodra eind 2021 of begin 2022 concepten daarvan zijn ontvangen van de RDW, zullen wij meer informatie verstrekken en informeren of en hoe de eisen inzake TPMS hierin verwerkt zijn.

Inhoudelijke eisen TPMS voor trucks, aanhangwagens en opleggers

De EU heeft het opstellen van de inhoudelijke eisen aan TPMS-systemen voor trucks, aanhangwagens en opleggers (categorie O3 en O4) neergelegd bij WP29 van de ECE. WP29 heeft daar invulling aan gegeven door de scope van ECE Reglement 141 (TPMS-eisen voor personenauto’s) uit te breiden naar de andere categorieën voertuigen, en specifieke eisen voor de TPMS’s van die andere categorieën te formuleren. De wijzigingen – voorbereid door de GRBP werkgroep van WP29 - zijn aangenomen door WP29 in maart jl. en het wachten is nu op de formele publicatie.

TRPS en CTIS

Voertuigen moeten uitgerust gaan worden met een TPMS, maar een:

  • TPRS (Tyre Pressure Refill System), of een
  • CTIS (Central Tyre Inflation System)

dat aan de daarvoor geformuleerde eisen in R141 voldoet, wordt gezien als gelijkwaardig aan een TPMS.

Bron: RAI CarrosserieNL.

Lees hier ook meer over het lopende project van de commissie ONDERSTEL aangaande TPMS voor opleggers.