In 2004 is stichting Piek-Keur opgericht en beheert sindsdien een systeem van certificering van technische oplossingen voor stil laden en lossen. Inmiddels is Piek-Keur al jaren een begrip. Alleen hoe relevant is geluid bij laden en lossen nog in 2021 en daarna? Piek-Keur gebruikt dit jaar dan ook om samen met u deze vraag te beantwoorden.
Begin 2021 heeft stichting Piek-keur daar een start mee gemaakt door informatie te verschaffen over de omgevingswet en de milieuzones, maar er zijn meer (maatschappelijke) ontwikkelingen die betrekking hebben op geluid bij laden en lossen. Om dat in beeld te brengen heeft Piek-keur de meningen van alle stakeholders nodig. 

Tijdens de bijeenkomst van 31 maart jl. over de toekomstvisie van geluid bij laden en lossen is gebleken dat het overgrote deel van de aanwezigen verwacht dat de relevantie van geluid bij laden en lossen steeds meer zal toenemen. Aanvullend zijn in die bijeenkomst de mogelijke gevolgen voor verschillende stakeholders zoals leveranciers, vervoerders en gemeenten doorgenomen.

De afgelopen periode zijn alle reacties die in de bijeenkomst gegeven zijn, op een rijtje gezet. Aan de hand van deze reacties wordt nu graag met een aantal stakeholders het gesprek aangegaan voor een stukje verdieping.
Zowel de uitkomsten van de bijeenkomst van 31 maart jl. als de inbreng van de één-op-één gesprekken zullen in een vervolgbijeenkomst worden gedeeld. Tevens zal er verder van gedachten worden gewisseld over de relevatie van geluid bij laden en lossen.

Bron: RAI Vereniging
Vervolgbijeenkomst 23 juni 2021
U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de online vervolgbijeenkomst op 23 juni aanstaande van 10.00 uur tot 11.30 uur. Voorafgaand aan deze bijeenkomst ontvangt u een deelnamelink.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de volgende link.
Geldigheid typegoedkeuringscertificaten
In 2019 hebben de Piek-Keur typegoedkeuringen een geldigheidstermijn van 6 jaar gekregen. Voor bestaande typegoedkeuringen is er een overgangstermijn ingesteld, waarbij de eerste vervaldatum juni 2021 is.

Omdat stichting Piek-Keur werkt aan haar toekomstvisie over geluid bij laden en lossen, die mogelijk van invloed kan zijn op de hele systematiek van Piek-Keur, is ervoor gekozen om hangende dit proces de oudste typegoedkeuringen niet per juni 2021 maar per juni 2022 te laten vervallen. Alle typegoedkeuringen en testrapporten die afgegeven zijn voor 1 januari 2015 komen met dit besluit per 1 juni 2022 vervallen.