2000-2006
Doordat in Nederland geen verzekeringsplicht bestaat voor opleggers, ontstonden binnen de EU steeds meer problemen bij ongevallen met gemixte combinaties uit verschillende landen. Ook is het niet mogelijk voor Nederlandse verzekeraars om groene kaarten af te geven voor opleggers die in andere landen dan Nederland zijn geregistreerd, hoewel de oplegger uiteindelijk eigendom is van een Nederlands bedrijf.
TRTA heeft veelvuldig contact gehad met De Vereende, het vroegere Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars, om voeling te houden tot het verdere verloop van dit onderwerp. In Duitsland is een wetsvoorstel ingediend om de zogenaamde 'Doppelhaft' te wijzigen. Het lijkt erop dat de verzekeraar van het trekkende voertuig ook de WA dekking van het getrokken voertuig moet gaan dekken. 
 
Dit proces zou zich in de afrondende fase bevinden. TRTA heeft door de recente ontwikkelingen het contact met De Vereende weer opnieuw geïntensiveerd. Hoewel er nog steeds geen definitieve oplossing is, blijft TRTA zich inzetten voor een EU-brede oplossing.
 
trta 27a