2005
Voor het vastzetten van opleggers op ferry-schepen bestaat een ISO-norm. Het bleek dat met name Duitse trailerbouwers weinig ervaring hadden met de wijze waarop onbegeleide trailers op ferry-schepen worden behandeld, zeker wanneer die trailers luchtvering hadden.
Dit leidde regelmatig tot ernstige beschadigingen aan het chassis van de trailers. TRTA heeft diverse sessies georganiseerd met trailerbouwers en rederijen om beide partijen inzicht te geven in elkaars uitdagingen en dilemma's.
 
Dit heeft zowel bij de trailers alsook bij de handling op de schepen, tot positieve aanpassingen geleid.
 
trta 23b