2006-2007
Er werd door een aantal organisaties gepleit voor het verlagen van de hoogte van de onderkant van de stootbalk tot het wegdek (meest ideale situatie is 20 cm).
In verband met aankomende verzwaring van de eisen voor de stootbalk, heeft TRTA toen een commissievergadering van de EU bijgewoond in Brussel.
 
TRTA heeft daarna met een paar deskundigen een bezoek gebracht aan de ferryterminal in Scheveningen en aangetoond dat de gepleitte eis niet haalbaar is, zeker niet voor trailers die op de ferry worden gezet. Uiteindelijk heeft dit een goed resultaat gehad voor allen.
trta 10b