2020 - heden
Binnen de operatie van wegtransport is de ontwikkeling van het gebruik van alternatieve brandstoffen anders dan diesel, op dit moment sterk in opkomst.
Hierbij ziet commissie TRANSMISSIE een trend waarbij de juiste brandstof of het juiste energiemedium gezocht wordt bij het karakter van de werkzaamheden. Belangrijk is ook de (niet-)bestaande infrastructuur zoals laadpunten, elektriciteitsnet en tankfaciliteiten voor alternatieve brandstoffen. Omdat alle TRTA leden samen meer dan 10.000 trucks in operatie hebben, is het van belang dat de leden op de hoogte zijn en blijven van nieuwe ontwikkelingen welke de vervanging van dieseltrucks naar alternatief aangedreven trucks kunnen realiseren. 
 
Er zijn bij diverse leden reeds initiatieven ontwikkeld en investeringen gedaan ten behoeve van niet-diesel aangedreven trucks. Omwille van deze en overige redenen zal de commissie TRANSMISSIE, naast samenwerking met OEM bedrijven, zich bezig houden met de samenwerking met andere partijen welke van belang (kunnen) zijn in de ontwikkeling en stimulering van het gebruik van alternatieve brandstoffen. Denk hierbij aan energie- en oliemaatschappijen, politiek, overheidsorganen en onderzoeks- en onderwijsinstellingen.
 
trta 15b