In 2004 is stichting Piek-Keur opgericht en beheert sindsdien een systeem van certificering van technische oplossingen voor stil laden en lossen. Inmiddels is Piek-Keur al jaren een begrip. Alleen hoe relevant is geluid bij laden en lossen nog in 2021 en daarna? Piek-Keur gebruikt dit jaar dan ook om samen met u deze vraag te beantwoorden.
Begin 2021 heeft stichting Piek-keur daar een start mee gemaakt door informatie te verschaffen over de omgevingswet en de milieuzones, maar er zijn meer (maatschappelijke) ontwikkelingen die betrekking hebben op geluid bij laden en lossen. Om dat in beeld te brengen heeft Piek-keur de meningen van alle stakeholders nodig. Stichting Piek-Keur nodigt u hierbij uit voor een online bijeenkomst over de toekomstvisie op geluid bij het laden en lossen. Tijdens deze bijeenkomst wordt u gevraagd om uw visie te geven over de toekomst van geluid tijdens het laden en lossen. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 31 maart vanaf 14.00 uur en zal gehouden worden via Teams.
Geldigheid typegoedkeuringscertificaten
In 2019 hebben de Piek-Keur typegoedkeuringen een geldigheidstermijn van 6 jaar gekregen. Voor bestaande typegoedkeuringen is er een overgangstermijn ingesteld, waarbij de eerste vervaldatum juni 2021 is.

Omdat stichting Piek-Keur werkt aan haar toekomstvisie over geluid bij laden en lossen, die mogelijk van invloed kan zijn op de hele systematiek van Piek-Keur, is ervoor gekozen om hangende dit proces de oudste typegoedkeuringen niet per juni 2021 maar per juni 2022 te laten vervallen. Alle typegoedkeuringen en testrapporten die afgegeven zijn voor 1 januari 2015 komen met dit besluit per 1 juni 2022 vervallen.
 

Agenda Piek-Keur Webinar - 31 maart 2021 

13.45u 

 

Digitale inloop

14.00u

 

Opening door Jan Hommes, voorzitter stichting Piek-Keur

14.15u

 

Toekomstvisie van geluid tijdens laden en lossen: Aan de hand van scenario’s zal een beeldvorming over de toekomst van de invloed van geluid bij laden en lossen in kaart gebracht worden. Deze scenario’s zullen nog voor de bijeenkomst onder de deelnemers worden verspreid om u te kunnen voorbereiden.

15.50u

 

Afsluiting door Jan Hommes

16.00u

 

Einde

Aanmelden voor de webinar kan via de volgende link.
Bron: RAI Vereniging