Vanaf 1 september 2021 zouden de nieuwe eisen voor stootbalken volgens R58.03 ook gaan gelden voor voertuigen die individueel ter keuring bij de RDW worden aangeboden. RAI CarrosserieNL heeft zich hard gemaakt om vanwege de marktontwikkelingen de invoeringsdatum van de R58.03 te verschuiven.

Eén van de redenen is de oplopende levertijden van voertuigen omdat vrachtwagenfabrikanten tijdelijk de productie stopzetten wegens gebrek aan onderdelen. RAI CarrosserieNL heeft signalen van carrosseriebouwers ontvangen dat in sommige gevallen de opbouwen van deze voertuigen al klaar liggen en wanneer het voertuig door de late oplevering pas ná 1 september a.s. gekeurd kan worden, dit betekent dat de stootbalk dan niet voldoet aan de nieuwe eisen volgens R58.03. Een andere reden is dat het nog niet duidelijk is of de huidige uitzondering voor oprijwagens voor de stootbalkeisen ook gaan gelden in de nieuwe situatie. Maar ook of er andere uitzonderingen komen voor bijvoorbeeld bergingsvoertuigen met een lepel. En hiervoor wordt normaliter een lead time van 6 maanden vanaf publicatie in de RDW Wijze van Keuren gehanteerd.

Na gesprekken met RDW, heeft RDW aan RAI CarrosserieNL laten weten dat in Nederland de geplande invoeringsdatum van 1 september a.s. voor individuele toelatingen niet wordt gehaald en naar achteren wordt verschoven. Voor individueel toegelaten voertuigen geldt dat de stootbalk ook ná 1 september 2021 mag voldoen aan de huidige eisen (R58.02) die sinds 2010 van toepassing zijn. Tot wanneer dit uitstel geldt is op dit moment nog niet bekend. Voor individuele toelatingen gaat er voorlopig (in de meeste situaties) dus nog niks wijzigen.

RAI CarrosserieNL heeft dit onderwerp ook aangekaart bij de Europese koepelorganisatie CLCCR. Meerdere lidstaten hebben te kennen gegeven dat ook bij hun de geplande invoeringsdatum van 1 september 2021 voor individuele toelatingen naar achteren geschoven gaat worden. RAI CarrosserieNL is dit aan het inventariseren en zullen TRTA hierover informeren zodra dit afgerond is.

Wanneer de nieuwe eisen voor stootbalken voor individuele toelatingen (keuringen via het RDW keuringsstation of aan huis keuren) volgens R58.03 ingaan is nog niet bekend. Waarschijnlijk pas in de loop van 2022, maar daar moet RDW nog uitsluitsel over geven.

Voertuigen met typegoedkeuring

Voor voertuigen met een typegoedkeuring (die niet meer individueel gekeurd worden) geldt wél de datum van 1 september 2021. Vanaf die datum moeten deze (nieuwe) voertuigen dus een stootbalk hebben conform R58.03.

Conclusie

Zolang de huidige stootbalk eisen (R58.02) tot een nog nader door de RDW te bepalen datum (waarschijnlijk in 2022) nog van toepassing zijn, verandert er bijna niets. Dat wil zeggen:

• De R58.02 (FOCWA/RAI) stootbalk typegoedkeuringen van carrosserie- en trailerbouwers kunnen gebruikt worden bij een individuele toelating van een voertuig

• Aanvragen en gebruiken van een individuele goedkeuring stootbalk van RAI is mogelijk

• Carrosserie- en trailerbouwers kunnen bij RDW zelf individuele goedkeuring stootbalk aanvragen

Er zijn ook situaties waar bij carrosseriebouwers voertuigen aangeleverd worden die af fabriek al voorzien zijn van een stootbalk. De stootbalken zullen waarschijnlijk in de typegoedkeuring van het voertuig zitten. Hierbij zijn er twee situaties:

1.     Stootbalk van chassis/cabine voertuig voldoet aan de huidige R58.02 eisen: Voertuig moet door de fabrikant/importeur aangemeld zijn in de restantvoorraad.

2.     Stootbalk van chassis/cabine voertuig voldoet aan de nieuwe R58.03 eisen: Als een voertuig een Europese typegoedkeuring heeft met een 58.03 stootbalk erin dan moet na montage bovenbouw de (verplaatste) stootbalk blijven voldoen aan de 58.03.

Bron: RAI CarrosserieNL.

Lees hier ook meer over de wijziging in de eisen voor de stootbalk in een afgerond project van de commissie ONDERSTEL.