2018-2019
Er werd een wijziging in de eisen voor de stootbalk ingevoerd. TRTA was betrokken in de beslisvoering.
Het eerste voorstel was dat de onderkant van de stootbalk op maximaal 20 cm vanaf het wegdek mocht zitten. Mede door de lobby vanuit TRTA is deze afstand verruimd tot 45 cm.
 
Nieuwe eisen gaan gelden vanaf 1 september 2021. Voertuigen waarvoor een nieuwe type-goedkeuring wordt aangevraagd ná 1 september 2019, daar gelden de nieuwe eisen nu al voor. Bekijk het wijzigingsoverzicht hier. Lees ook het laatste nieuws, gepubliceerd op 12 april 2021, aangaande dit onderwerp hier. 
 
trta 24a