Selecteer de taal

De expertise TRANSMISSIE houdt zich bezig met alle product- en aandrijvingsgerelateerde onderwerpen van trekkend materieel.
Deze expertise richt zich op de aandrijvende componenten binnen het wegtransport. De leden van TRTA hebben dagelijks 10.600 trucks in operatie welke zich bezighouden met alle verschillende segmenten binnen transport. Er worden onderwerpen over de volgende elementen behandeld:
  • Trucks
  • Elektrisch
  • Brandstoffen
  • Waterstof
  • Hybride
  • Aandrijvingen
De leden houden zich bezig met de onderwerpen binnen deze expertise met Hans den Hartogh als voorzitter. 
De expertise Transmissie vervult echter een andere rol binnen TRTA dan de overige 4 expertises. De ambitie van deze expertise is ervoor te zorgen dat de leden op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en dat het delen van ervaringen door en met de leden gestimuleerd wordt om de kennis en innovatiekracht van de inzet van alternatieve brandstoffen, te versterken. 
Deze expertise functioneert als de verbindende factor tussen diverse belanghebbenden met als doel om de juiste partijen aangaande dit onderwerp, bij elkaar te brengen. De samenwerking tussen deze bedrijven zal dan individueel verder gestalte moeten krijgen, waarbij de kennis en ervaring tussen deze marktpartijen weer gedeeld kan worden met de leden van TRTA.
Meer weten over lopende projecten van de expertise TRANSMISSIE?
 
commissie transmissie