Selecteer de taal

  • 2017 - heden
De Europese Commissie heeft ambitieuze emissiedoelstellingen vastgesteld voor de transportsector, weerspiegelend het feit dat het momenteel bijdraagt aan 25% van de totale CO2-emissie uitstoot. 
TRTA zet zich in voor de ontwikkeling en demonstratie van nieuwe technologieën, concepten en innovaties, om de energiezuinigheid te verbeteren. Om de ambitie van TRTA hierin kracht bij te zetten, is ze betrokken bij het project Aeroflex: Aerodynamische en flexibele vrachtvoertuigen voor de volgende generatie van wegvervoer over lange afstand. 
 
Met haar betrokkenheid wil TRTA voertuigfabrikanten ondersteunen om de komende uitdagingen voor wegtransport te overwinnen. 8 verschillende categorieën binnen Aeroflex zijn diverse initiatieven en projecten aangegaan. Deze zijn te vinden op aeroflex-project.eu. Binnenkort volgt er verdere inhoudelijke voortgang aangaande dit project. 
 
trta 41b