Selecteer de taal

  • 2018 - heden
Trailers dienen gekeurd te worden in het land van registratie om te voldoen aan de wettelijke verplichte jaarlijkse keuring. Het is bijna ondoenlijk om de logistiek zodanig in te richten dat een trailer op het juiste tijdstip terug is in het land van registratie voor de keuring.
Trailers moeten meestal speciaal daarvoor naar het land van registratie teruggehaald worden en dit gebeurt veelal zonder lading (vracht). Dit veroorzaakt veel onnodige kilometers en een onnodige toename in CO2 uitstoot, congestie en kosten. De doelstelling van dit TRTA project is dan ook het reduceren van CO2 uitstoot, congestie en kosten én te blijven voldoen aan de wettelijke APK-verplichting. 
Binnen de commissie ALGEMEEN is er een “position paper” afgerond, inclusief feiten en berekeningen. Met behulp van dit paper wordt het onderwerp continu onder de aandacht gebracht van overheden en industriegroepen en gerelateerde verenigingen. Het verdere verloop van dit proces zal hier worden geplaatst.
 
Lees hier het position paper. 
trta 43b