Selecteer de taal

  • 2019 - heden
TRTA heeft de ambitie om innovaties en hoge automatisering van goederenvervoer door de gehele keten te coördineren en te versnellen. 
Deze ambitie komt voort uit het feit dat TRTA een significante bijdrage wil leveren aan maatschappelijke doelstellingen zoals verkeersveiligheid, doorstroming en emissiereductie, alsmede verbetering van efficiency, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en competitiviteit. De realisering van een duurzaam ecosysteem staat hoog in het vaandel. 
 
Voor dit veelomvattende en lange-termijn project zijn er 12 sub-projecten van start gegaan. Eind 2021 zal het toegepast onderzoek gereed zijn, en de doelstelling voor het PhD-onderzoek is gericht op eind 2023. We zullen binnenkort meer diepgang en voortgang delen op onze website.
 
trta 42b