Selecteer de taal

  • 2020 - heden
Er zal per 2022 (voor een type goedkeuring) en per 2024 op individuele opleggers, TPMS verplicht worden gesteld.
Om ervoor te zorgen dat TRTA leden zich aan deze verplichting kunnen committeren, zullen trailerproducenten een eenduidig systeem moeten monteren welke ook bij reparatie en vervanging een praktische werking heeft.
Er wordt op dit moment onderzocht welke basis principes voor TPMS er op de markt zijn of komen. Een verder verloop van dit project wordt hier gecommuniceerd.
Lees hier het laatste nieuws aangaande verplichte bandenspanningscontrolesystemen voor opleggers en aanhangers, publicatie datum 20 april 2021. 
 
trta 40b