Selecteer de taal

  • 2020 - heden
De eisen voor winterbanden zijn binnen Europa niet eenduidig en verschillen per land. Met name voor internationaal transport levert dit soms problemen of onnodig hoge kosten op. 
TRTA zou één Europese richtlijn gemaakt willen zien worden voor getrokken materiaal ten aanzien van winterbanden.
 
Op dit moment worden de eisen van de verschillende landen in kaart gebracht, en de overeenkomsten gebundeld. Het verdere verloop van dit project wordt binnenkort gecommuniceerd. 
 
trta 5b